Dla właścicieli gruntów

DLA WŁAŚCICIELI GRUNTÓW
Posiadających grunty od 2 ha

GWARANCJA DZIERŻAWY

Gwarantowana oferta dzierżawy: 10 000 zł netto za 1 ha/rocznie

25 LAT ZYSKU

Każdą umowę podpisujemy na 25 lat zapewniając regularny zysk z dzierżawy

WYSTARCZY 1 HA

Dzierżawimy grunty już od 1 ha a opcjonalnie również mniejsze

UDZIAŁ W SPÓŁCE

Każdemu właścicielowi gruntu proponujemy zysk z udziału w spółce

POLSKI KAPITAŁ

Inwestycje i umowy zawierasz z firmą, która posiada 100% polskiego kapitału.

ŁĄCZYMY LUDZI

Dążymy do łączenia inwestorów i właścicieli gruntów w obrębie regionu

JASNE ZASADY WSPÓŁPRACY
3 KROKI DO DZIERŻAWY

WERYFIKACJA GRUNTU

W pierwszym etapie weryfikujemy grunt pod kątem:

PODPISANIE UMOWY DZIERŻAWY

Jeśli pierwszy etap przejdzie pozytywnie każdy z weryfikowanych elementów, następuje podpisanie umowy.

REALIZACJA INWESTYCJI

Ostatnim etapem jest realizacja inwestycji w ciągu 12/18 miesięcy.

Wysyłając wiadomość akceptujesz politykę RODO dostępną pod adresem: Polityka RODO