ZAINWESTUJ W SŁOŃCE

PEWNA INWESTYCJA NA LATA

TWÓRZ Z NAMI nową erę zmian energetycznych

XVIII wiek to czas Wielkiej Rewolucji Przemysłowej, która wpłynęła na gospodarkę, kulturę, społeczeństwo i technologię. Od tego czasu doskonaliliśmy przemysł wykorzystując coraz bardziej kurczące się zasoby energetyczne. Gdy potrzeby były coraz większe zanieczyszczaliśmy naszą planetę jeszcze bardziej eksploatując coraz to większe jej złoża.

Dzisiaj przemysł i technologia osiąga maksymalny rozwój. Każde z nich możemy jedynie udoskonalać. Do tego właśnie potrzebujemy energii. By nie rezygnować z postępu musimy zmienić źródła jej pozyskiwania Dlatego budujemy farmy fotowoltaiczne i chcemy zmieniać polską energetykę razem z Wami. Każdy z Was może wziąć udział w Wielkiej Rewolucji Energetycznej, która dzieje się  na naszych oczach.

Jesteśmy partnerem serii eksperckiej

We współpracy z Adrianem Gorzyckim i kanałem "Przygody Przedsiębiorców" postanowiliśmy uruchomić serię ekspercką o tematyce OZE aby edukować, pokazywać i wyjaśniać zawiłości i niedopowiedzenia związane z nowoczesną i czystą energią.

by zmieniać rynek energii w Polsce

DLA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

CHCĄCYCH ULOKOWAĆ SWÓJ KAPITAŁ W FARMĘ FOTOWOLTAICZNĄ

DLA WŁAŚCICIELI
GRUNTÓW

POSIADAJĄCYCH NIEUŻYTKI ZIEMSKIE OD 2 HA

MASZ 250 000 ZŁ
ZAINWESTUJ W FARMĘ

I ULOKUJ KWOTĘ W DUŻEJ INWESTYCJI

TAK POWSTAJE FARMA PV

PONIŻEJ ZOBACZYSZ ETAPY BUDOWY FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

Znalezienie gruntu

Poszukiwanie gruntu to jeden z najdłuższych procesów w budowie farmy. Jeśli jesteś inwestorem indywidualnym i posiadasz kapitał, zaufaj nam a my znajdziemy odpowiedni teren dla naszego wspólnego projektu.

Podpisanie umowy dzierżawy

Po wnikliwej analizie terenu podejmujemy decyzję o dzierżawie i podpisujemy umowę.

Wystąpienie o niezbędne pozwolenia

Na tym etapie występujemy do odpowiednich organów o warunki środowiskowe, warunki przyłączeniowe oraz zabudowy.

Wykonanie projektu

Po uzyskaniu wszelkich warunków i pozwoleń Dział Projektowy Eprosument przystępuje do wykonania projektu farmy PV

Wystąpienie o pozwolenie na budowę

Farma fotowoltaiczna to skomplikowana konstrukcja i oparta na precyzyjnych wyliczeniach dlatego aby powstała musimy uzyskać pozwolenie na jej budowę

Rozpoczęcie budowy farmy w systemie EPC

Budowa farmy PV opiera się w dużej mierze na gałęzi budownictwa przemysłowego. Dlatego również w tych projektach stosujemy metodę "zaprojektuj i wybuduj" popularnie zwaną EPC

Włączenie farmy PV do sieci operatora

Po zakończeniu procesu budowy, farma musi zostać odebrana przez operatora energii w Twoim regionie. Gdy tak się stanie, zaczynamy produkować prąd ze słońca i sprzedawać go Twojemu operatorowi.

Zobacz gdzie budujemy nasze farmy PV

Projekty farm fotowoltaicznych prowadzimy równolegle w wielu województwach. Zobacz gdzie prowadzimy najwięcej projektów.

Kujawsko-Pomorskie
75%
Pomorskie
52%
warmińsko-mazurskie
95%
mazowieckie
80%